Bilgi-İşlemsel Düşünme ve Müzik Nasıl Olur?

Müzikte kodlama olur mu? Kodlama yaparak müzik oluşturabilir miyiz? Peki müzik kodlama öğrenmek için bir araç olarak kullanılabilir mi? Bilgi-İşlemsel Düşünme ve Müzik sorularına geçmeden Bilgi-İşlemsel Düşünme başlığına bir bakalım.

Bilgi-İşlemsel Düşünme ve Türkiye’de Gelişimi

Bilgi işlemsel düşünme üzerinde halen tartışmaların süregeldiği bir kavram. Papert tarafından 90’lı yıllarda ortaya atılmasına rağmen yeniden gündeme gelmesi Wing’in 2006 yılında yayınladığı bir makalede olmuştur.

Orjinal kavram Computational Thinking olarak geçmekle birlikte uzun süre kavramın Türkçe karşılığı konusunda fikir birliği oluşmamıştır. Birebir çeviri hatası ile “Hesaplamalı Düşünme” olarak ifade edildiği gibi, “Bilgisayarca Düşünme” olarak da ifade edilmekten kurtulamamıştır. Oysa Bilgi-İşlemsel düşünme sayısal bir kazanım olmadığı gibi bilgisayarların nasıl düşündüğü ile ilgisi bulunmamaktadır. Zaten bilgisayarlar düşünemezler. Bilgisayarlar sorunları onu programlayan programcının ya bilgisayar bilimcisinin kurguladığı şekilde çözerler. Dolayısı ile bilgi işlemsel düşünme bir makineden ziyade onu kullananın/programlayanın yani yine bir insanın düşünme sistematiğini hayattaki diğer problemlere aktarmaktır.

Peki bir programcı bilgisayardaki sorunları nasıl çözer? Bu sorunun cevabı bize Bilgi-işlemsel düşünmenin alt kavramlarını verir. Barefoot ‘a göre 6 temel alt boyut bulunur. Bunlar

 • Mantık Yürütme-Logic
 • Parçalara Bölme-Decomposition
 • Algoritma Oluşturma-Algorithms
 • Soyutlama-Abstraction
 • Örüntüleri Tanıma- Patterns
 • Değerlendirme


Bir programcının temel sorun çözme refleksleri olarak adlandırabileceğimiz yaklaşım şöyle gelişmektedir.
Bilgisayar bilimcisi önce önündeki sorunu nasıl çözebileceğine dair mantık yürütür.
Sorunla ilgisi olmayan kısımları soyutlar ve çıkarır. Bir algoritma oluşturur ve sorunu parçalara böler.
Örüntüleri fark ederek benzer sorunlara benzer çözümleri uygular. Son olarak sorunu çözüp çözemediğine dair olarak değerlendirme yapar.

İşte bilgi işlemsel düşünme bu yaklaşımın kişilerin hayatta karşılaştıkları diğer problemlerde de kullanılabilecek bir beceri olduğunu savunmaktadır. Kodlama ise bu zihinsel becerinin öğretilmesi için en uygun araçlardan biridir.

Papert, İnşacılık (Yapısalcılık) yaklaşımında öğrenmenin zihinde oluşması için somut ürünler oluşturulması gerektiği fikrini savunmuştur, bu methoun Piaget ‘in Yapılandırmacı eğitim felsefesindeki “nasıl?” sorusuna cevap vereceğini öne sürmüştür. (Ar,2012)

Bilgi işlemsel düşünme yaklaşımları ise

 • Kurcalamak (Tinkering),
 • Hata Ayıklamak (Debugging),
 • İşbirliği Yapmak (Collabration),
 • Yeni Ürünler Oluşturmak(Creating) ve
 • Pes Etmeden Devam etmek olarak görülmektedir.

Şimdi Bilgi-İşlemsel Düşünme ve Müzik kısmına geçebiliriz

Küçük Kurbağa’yı ele alalım.

https://muziknotlarim.blogspot.com/2019/12/kucuk-kurbaga-kalimba-nota-tab.html adresinden alınmıştır.

Bir program ile bir müzik eserinin birbirine benzeyen pek çok özelliği vardır. Öncelikle ikisi de çeşitli semboller yolu ile ifade edilirler. Her birinde bağımsız çalışan ama bir amaca hizmet eden bölümler bulunur (Enstrumanlar ve methodlar). Tekrar eden kısımları vardır. Aynı yöntemi birden fazla defa kullanabilirsiniz. Bu semboller bir besteci ya da programcı tarafından tasarlansa da bir makina/nesne aracılığı ile anlam kazanır ve ürüne dönüşür.

Her notayı bir komut, her enstrumanı ya da dörtlüyü bir method ve her tekrarı bir döngü olarak ele alabiliriz.

O zaman sorulara geçelim.

Küçük kurbağa şarkısında kaç komut, kaç method, kaç döngü var?

En az komut ile bu şarkıyı oluşturmak isteseniz nasıl yapardınız?

Devam edecek….

Bir önceki Bilgi-İşlemsel Düşünme yazımızı incelemek için buraya tıklayınız.

KAYNAKÇA

Ar, N. A.(2012). Bilgisayar Destekli Eğitimde Logo Programlama Dili. International Educational Technology Conference,1,197-200.
Barefoot.org
Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM49(3), 33-35.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.