Bu yazı bilgisayarsız kodlama? etkinliklerinin en yaygın olanına piksel boyamaya yönelik bir bakış olacaktır.

Eğiticiler olarak okullarımızda kodlama eğitimi vermeye başladığımızdan beri bilgisayarlı / bilgisayarsız pek çok araç kullandık. Bu araçları kullanırken hangi kazanıma yönelik olduklarını düşünmeyi bazen atlıyoruz.

Piksel boyama uygulamaları sıklıkla kodlama etkinliği olarak kabul görmektedir. Fakat maalesef bu etkinlikler eğlenceli ve öğrencilerimizin meraklarını çekmekle birlikte aslen kodlamaya dair bir kazanım barındırmamaktadır.

Kafaların karışma nedeni Bilgisayar Bilimleri (Computer Science) ve Kodlama kavramlarının karıştırılmasıdır. Bilgisayar Bilimleri çok geniş bir yelpazedir ve bu etkinliğin kaynak noktası da csunplugged.org ‘un image-representation etkinliğidir. CsUnplugged’ın sunduğu bu etkinliğin amacı görsellerin bilgisayarda nasıl oluştuğunu simüle etmektedir. Aynı zamanda bit (1-0), true false gibi kavramlar da bu etkinlik ile öğretilebilir. Fakat etkinlik gereğinden fazla ilgi görmüş bilgisayarsız kodlama kitaplarının ana malzemesi halini almıştır.

Bu durumun bir diğer nedeni ise etkinliğin okul öncesinde ve ilkokullarda genellikle programlama eğitimi almamış kişilerce

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.